top of page

NATURLIG FØDSEL - Hva tenker du?


Ønsker du å føde hjemme, er det liten fare forbundet med dette, men det er noen forutsetninger som må være tilstede.

 

Med naturlig fødsel menes en fødsel uten medisinske inngrep eller overvåkning. Det er gjort flere studier som viser at vi må gjøre noe for å holde flere fødsler normale for derved bl.a. å få ned antallet keisersnitt. Et keisersnitt er en stor operasjon med fare for infeksjoner og blødninger, som vi kun bør utføre når det er nødvendig. Det er bedre både for mor og barn å bli født på naturlig vis.

Før fødselen er det viktig at du tilegner deg kunnskap om fødselens forløp, og hva som er med å påvirke hvordan det kan bli. Hvilke fordeler og ulemper innebærer de forskjellige metodene. Da bør du gå på kurs og/ eller snakke med jordmødre som til daglig jobber med fødsler.

Kvinner har en kropp som er laget for å føde barn. Tviler du alikevel på om du kan klare det? På kursene våre vil vi hjelpe deg i troen på egne fødekrefter og gi deg kunnskap og redskap du kan bruke.

Det ble i 2004 bestemt at alle sykehus skulle ha et differensiert fødetilbud (tilrettelagt for naturlig fødsel) for å unngå den alt for utstrakte bruk av medisiner og overvåkning. Kun på denne måten viser det seg at vi klarer å holde fødslene normale. Utfordringene ligger fortsatt i kø fordi mange sykehus ikke klarer å få til et slikt tilbud med de rammebetingelser man har i dag, og det er en krevende omstilling for personalet.


Siste innlegg
Arkiv
Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page