top of page

HJEMMEFØDSEL – Hvordan finne en jordmor?


En hjemmefødsel forutsetter en dypere innsikt fra jordmors side, og derfor anbefaler jeg at du finner en jordmor som både har lang erfaring og bred kompetanse.

En hjemmefødsel forutsetter en dypere innsikt fra jordmors side, og derfor anbefaler jeg at du finner en jordmor som både har lang erfaring og bred kompetanse.

Det er ikke så lett for deg å vite for du sitter kanskje som mange andre på nettet og leser blogger og fødselshistorier. Dette blir en lett påvirket av og spesielt som gravid.

Mine råd er:

Finn en jordmor i nærheten av deg og be om en samtale med henne. Du kan gjerne konferere med kommunejordmor som oftest er oppdatert på kvalifiserte jordmødre i sitt distrikt.

Ta gjerne kontakt med den fødeavdelingen du tilhører, eller spør på ultralyden, og få navn på kvalifiserte jordmødre.

Mulig du også kan få informasjon fra legen din, men vær klar at en del leger er skeptiske til hjemmefødsel.

Det er tryggest å velge en hjemmejordmor som bor i nærheten av deg. Like naturlig som du ellers ville velge den nærmeste fødeavdelingen. Du må du føle at dere får god kontakt slik at du føler deg trygg.

En kvalifisert jordmor har bred kunnskap og erfaring fra naturlig fødsel og er kjent i det obstetriske miljøet du tilhører (helsestasjonen, føde- barselavdelingen, fastlegen). Hun kjenner sykehusets rutiner, og samarbeider med andre i fagfeltet.

Lykke til med fødselen!

Siste innlegg
Arkiv
Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page