top of page

Å føde hjemme

Hjemmefødsel – er det noe for dere?
 
70 % av alle kvinner i Norge er friske og kan egentlig føde hjemme. Medisinsk sett er det ingen fare forbundet med en hjemmefødsel. Men det er viktig at det er forberedt og planlagt, og at du føler deg trygg hjemme. 

Du bør kjenne jordmora di og hun bør følge deg gjennom svangerskapet.

Det er kun i de tilfellene alt er normalt i svangerskapet, og at du er frisk, at hjemmefødsel anbefales. Ta kontakt med oss og vi vil kan gi deg mere informasjon. Vi kan også formidle kontakt med jordmor i nærheten av der du bor, som har erfaring med hjemmefødsler.

Det gjennomføres for tiden en studie om utfall av hjemmefødsler i Norge. Tallene viser at det er trygt å føde hjemme, og at flere fødsler holdes normale når de foregår i hjemmet i steden for på sykehus. Utenlanske studier må ikke leses blindt med norske øyne. Mye kan ikke sidestilles. Norge har en helt annen befolkningspopulasjon og helsevesen enn for eksempel USA. I en del studier er det ikke laget skille mellom planlagte og uplanlagte fødsler utenfor sykehus, men man kaller alt for hjemmefødsel.

Fødsel i hjemmet - en familiebegivenhet
 
Å føde hjemme er en sterk og personlig opplevelse som jeg skulle ønske flere ville velge.

Barn i Norge blir stort sett født i sykehus. Av 60 000 fødsler i året skjer ca. 250 i hjemmet. Antallet hjemmefødsler i Norge går dessverre nedover og det bekymrer oss som jobber for normal fødsel. Vi er redde for at kvinner kan miste troen på egne fødekrefter. 

For friske gravide vil en planlagt hjemmefødsel være et trygt og godt alternativ til fødsel i sykehus. Ved å føde hjemme vil du få en kjent jordmor, samtidig som du er i dine egne trygge omgivelser. Du vil få en personlig fødsel og en individuelt tilpasset barselomsorg. Partneren din vil få mulighet til å delta aktivt i fødselsarbeidet og vil tidlig bli kjent med det nye barnet.
 

Hvem kan føde hjemme?
 
Du er frisk, ved god helse og har et normalt svangerskap. Du må ikke har noen alvorlige sykdommer som for eksempel sukkersyke eller høyt blodtrykk. Du bør heller ikke røyke. Barnet må ligge i hodeleie, og det må fødes til termin, dvs mellom uke 37 og 42 i svangerskapet.

Et svangerskap varer 40 uker, og det er normalt å føde mellom uke 37 til uke 42. Det kaller vi å bli født til termin. Som du forstår er det derfor ikke alltid like lett å planlegge når barnet blir født. Det er det naturen som styrer. All forskning viser at naturen klarer dette best når alt er normalt.

Møter med hjemmejordmor i svangerskapet:
 
Hjemmejordmor bør følge deg opp for å se at svangerskapet utvikler seg normalt, og gi råd underveis. Når du skal føde hjemme er det vesentlig at hjemmejordmor utførere de fleste svangerskapskontrollene. Det er tryggest for dere begge. Dere blir godt kjent ved at dere har jevnlige samtaler. Hun kan fortelle hvordan fødselsarbeidet foregår og dere kommer med tanker og ønsker. Sammen kan dere legge en plan for fødselen, oppfølging etterpå og ammeveiledning. Jordmor er opptatt av hva som er viktig for dere for å kunne være mest mulig til hjelp.Det er mye lettere for henne å gi dere den støtten dere trenger når dere kjenner hverandre godt. Hjemmejordmor har godt samarbeid med fastlege og spesialister og henviser deg videre ved behov, og om ikke alt utvikler seg normalt.


Jordmor kommer på besøk i hjemmet før fødselen, og da vil dere sammen kunne snakke mer om dine ønsker for fødselen:

• Hvor i huset kan barnet bli født
• Hvem skal være med på fødselen
• Hva du trenger av utstyr
• Når skal jordmor kontaktes
• Oppfølging etter fødsel
• Legebesøk og føllingprøve 

bottom of page