top of page

OM DIN JORDMOR

Lisbeth Kopperud er daglig leder, og det er meg du treffer når du ringer klinikken. 
Vi er godt kjent i fagmiljøet, og samarbeider med andre spesialister og sykehus. 

Jeg ble utdannet jordmor i Oslo i 1992, etter å ha arbeidet som sykepleier i 10 år og født 2 barn.
Har nå 20 års erfaring med hjemmefødsler. 
Først arbeidet jeg på fødeavdelingen ved Aker sykehus og startet tidlig med vannfødsler, og senere ved Sykehuset i Vestfold. 
Har jobbet som kommunejordmor i flere kommuner, og med hjemmefødsler siden i 1995. 
Tok videreutdanning som psykiatrisk sykepleier i 1998 -99.
Tok et år spesialutdanning i akupunktur for jordmødre ved Norsk akupunkturhøyskole i Oslo. 
Ved siden av min 50% stilling på ABC fødeavdelingen ved OUS, tilbyr jeg hjemmefødsler. Det innebærer også oppfølging med svangerskapskontroller, kurs og barseloppfølging.  

bottom of page