top of page

Ønsker du å føde hjemme

Ønsker du å føde hjemme, er det liten fare forbundet med dette, men det er noen forutsetninger som må være tilstede. Du må være frisk, og ikke bruke noen medikamenter. Svangerskapet ditt må utvikle seg normalt, du må ha et barn i magen (ikke tvillinger) og det må ligge i hodeleie dvs. med hodet ned. 

De fleste kvinner som ønsker å føde hjemme finner en hjemmejordmor gjennom sin kommunejordmor. De vet vanligvis hvor du finner en erfaren jordmor i ditt distrikt.  Du kan også spørre din fastlege eller kontakte fødeavdelingen du vil tilhøre.
 

Noen leter først etter hjemmejordmor på nettet. Det gir ikke samme trygghet. Som de fleste vet er det ikke alltid der en finner de beste fagfolkene. 

Det er viktig at hjemmejordmor har lang  og bred erfaring som jordmor. Hun bør være kjent i ditt nærområde, i kommunehelsetjenesten og sykehuset du tilhører. Det er viktig at hun samarbeider med spesialisthelsetjenesten og din lege.
 

Mange gravide møter jordmødre og leger som kan være skeptiske til hjemmefødsler. For å dempe denne skepsisen er vi opptatt av at den praksis vi utøver er faglig forsvarlig, og at vi inkluderer våre samarbeidspartnere på sykehus og ved helsestasjoner.
 

Velkommen til en samtale om hjemmefødsel!

bottom of page