top of page

Tjenester og Priser

 

Hos oss kan du få en jordmor som følger deg og din partner gjennom svangerskapet, som tar i mot barnet ditt, og som gir deg støtte og veiledning i barseltiden og med amming. Du får din jordmor som du kan nå 24 timer i døgnet gjennom hele svangerskapet. Vi har som mål å bidra til at dere får en god start på en ny tilværelse som foreldre. Det være seg om det er deres første barn eller om dere har født før. Den nye tilværelsen starter når dere er gravide. Endringene som foregår oppleves forskjellig, der kan vi bidra med kunnskap og erfaring.

Vi er alle spesialister på svangerskap, fødsel og barselomsorg og har lang erfaring og spesialutdanning på forskjellige felt. Vi er godt kjent i det faglige miljøet, er faglig oppdatert, og er til daglig i arbeid ved sykehus og i kommunene. Vi har gode samarbeidspartnere blant almenleger, spesialister og innenfor alternativ medisin.
Vi har kunnskap, og gir veiledning rundt abort og prevensjon og kan ta kreftprøver fra livmorhalsen og legge inn spiraler. Vi er opptatt av at menn som skal bli fedre blir trygge og deltagende. Vi vil bidra med grundig informasjon og veiledning.

Tjenester
Price
Hjemmefødsel
Avtales individuellt i.f.t. behov for beredskap
Samtale og veiledning vedr. Overgangsalderplager
800
Innsetting av p stav eller skifting
1000
Nygravid, 1. kontroll 60 min
800
Svangerskapskontroll, samtale og veiledning, 30 min
500
Fødselsforberedende akupunktur
600
Ammeveiledning 60 min
1000
Samtale om fødselsangst 60 min
800
Ordinær 6 ukers kontroll etter fødsel
500
Etterkontroll med evt. prevensjon
500
Etterkontroll 3 - 6 mnd. etter fødsel, veiledning, evt. celleprøve og evt. prevensjon
1000
Gynekologisk us m/ celleprøve
600
Innsetting av spiral (spiralen kommer i tillegg)
1000
Fjerning av spiral
600
bottom of page