top of page

Å være gravid

For de fleste er det å bli gravid en stor opplevelse, men det er jo også slik at det adstedkommer usikkerhet og nye utfordringer. Spørsmål dukker opp som du kanskje aldri har tenkt på, og som det er nødvendig å ta stilling til.

Spørsmål dukker opp som du kanskje aldri har tenkt på, og som det er nødvendig å ta stilling til. Hva skjer i svangerskapet, og hvordan blir det for meg? Fødsel-hva innebærer det? Å bli mamma og pappa, hvordan skal det gå? Kan vi klare det ansvaret?

Mange kvinner leser og hører skrekkhistorier og er forutinntatte om hvordan svangerskapet og fødselen kan bli, det er synd. 
Svangerskapet er en tid for personlig utvikling, det skjer mye med kroppen, men også mye mentalt. Rent fysiologisk - hormonelt så blir kvinner mer vare og dermed også mer mottagelige for påkjenninger. Denne varheten er en flott naturlig funksjon, den gjør at du som kvinne blir var for barnet i magen, og kan føle at det har det bra. Vit dette og prøv å unngå ”bedreviteres” kommentarer og bekymringer. 

Det er tøft å være menneske i blant, svangerskapet utvikler seg og barnet vokser i din kropp i sitt tempo uansett. Det påvirkes av forhold rundt deg, men en hel del er gitt fra naturens side av både positiv og negativ utvikling. I vår teknologiske verden tror vi at vi kan ha full kontroll og behandle det meste, men sånn er det ikke. Vi kan legge til rette for deg slik at svangerskapet blir en så god tid som mulig, ja i de fleste tilfeller en flott og innholdsrik personlig  ”reise”.  Flertallet av kvinner beskriver det som en stor opplevelse å gå med et barn i magen.
 
Et svangerskap varer ca. 40 uker, og det er vanlig at du kjenner at barnet sparker fra rundt 18 – 20 uke. Da har du ja allerede gått halve svangerskapet.  Da er det en utfordrende start,  første halvdelen, hvor du ”bare” kjenner kroppen endre seg men ikke har et direkte forhold til den som ligger inni der.

bottom of page