top of page
Sleeping Newborn
Sleeping Baby
Ting Legs
Newborn Baby
Ultrasound
Baby Foot
Pregnant belly
Mother and Baby
Sleeping Baby
Little Feet
Little Legs
Little and Large
Siblings
Little Hand
Svangerskapskontroll - Akupunktur - Fødselshjelp - Hjemmefødsel - Følgetjeneste - Samtale ved fødselsangst - Fødselskurs - Etterkontroll - Prevensjon - Celleprøve
Spør Din Jordmor

Trenger du en jordmor eller lurer på noe, bare ta kontakt! 

Vi har motatt din melding!

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

Er du gravid, eller vurderer å bli det? Trenger du jordmor i Vestfold kan du kontakte oss.

Jordmor Lisbeth Kopperud har drevet privatpraksis i Tønsberg siden 2000. Det startet med ønsket om å gi et privat tilbud, individuelt tilpasset, til; gravide med partner, kvinner som trenger oppfølging for prevensjon og celleprøver, veiledning og tilbud om hjemmefødsel. 

Høsten 2022 blir vi 3 jordmødre tilknyttet vår praksis.

Du kan ta kontakt for alle typer spørsmål, fra usikkerhet rundt graviditet, til amming og spebarnstell. Jordmødrene har bred kunnskap og lang erfaring fra flere felt. Vi har god kontakt med spesialisthelsetjenesten, og henviser ved behov. Vi har et godt samarbeid med fastleger og helsestasjoner, er godt kjent i det obstetriske miljø og er faglig oppdatert.  

Vi tilbyr ikke tidlig ultralyd eller NIPT test, men vi gir veiledning og samtaler rundt tema. 

 

Lisbeth Kopperud,

Jordmor og psykiatrisk sykepleier

bottom of page