top of page

Svangerskapskontrollene


Det er frivillig å gå til svangerskapskontroll. Det er anbefalt at en frisk kvinne går til 8 svangerskapskontroller i svangerskapet.

 

Det er frivillig å gå til svangerskapskontroll. Det er anbefalt at en frisk kvinne går til 8 svangerskapskontroller i svangerskapet, da er det inkludert en ultralyd i uke 18 som er på det sykehuset du tilhører. Du kan gå til kontroll hos lege og/eller jordmor, det velger du. Jordmødre er spesialister på svangerskap og fødsel, og oppstår det noe som kan komplisere graviditeten din så skal du til spesialist på fødeavdelingen. Ved første kontroll rundt uke 10 -14 tas det blodprøver. Det er ikke nødvendig med gynekologisk undersøkelse hvis det ikke er andre indikasjoner for det. Ved hver kontroll sjekkes blodtrykk og urin, og barnets tilvekst og hjertefrekvens. Vi snakker om kosthold og aktivitet, og det er best at du kan veie seg hjemme om du synes det er greit. Gjennom samtaler og informasjon om normal utvikling, er du den beste observatør i ditt svangerskap. Hyppige kontroller er sjelden nødvendig hos friske kvinner, men det er viktig at vi som fagpersoner gir god informasjon om hva du selv skal observere. Da er det optimalt å ha en behandler som du kan få tak i på kort varsel om du blir bekymret. Observasjon av barnets bevegelser er det kun du som kan, og du blir kjent med ditt barn, for barn er forskjellige. Vi vil hjelpe deg til å gjøre det du kan for å holde deg frisk og kunne fungere på jobb. Samtalene om svangerskapet, parforholdet, forberedelsene til fødselen og morsrollen, er vesentlige deler av svangerskapskontrollene.

Siste innlegg
Arkiv
Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page